Újabb pályázatok KKV-knek! GINOP-1.2.2

2015.06.10.

Újabb pályázatok KKV-knek! GINOP-1.2.2

Pályázat neve: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása – ÚJ CÉGEKNEK IS!
Pályázat kódszáma: GINOP-1.2.2-15
Beadás határideje: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig vagy a források kimerüléséig/kiírás felfüggesztéséig.

Keretösszeg:                                      10+10 mrd HUF a rendelkezésre álló forrás.

Várható nyertes pályázatok száma:           1000-2000 db

Támogatás intenzitása:                    max. 70%

Támogatás összege:                          5.000.000 Ft-tól 50.000.000 Ft-ig

Támogatási összeg korlátja:             Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

Projekt elszámolható összköltsége:            max. 150.000.000 Ft

Előleg:                                                A támogatás 50%-a, maximum 25.000.000 Ft

Önrész:                                               A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át vagy az önrész felét kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.

 

Támogatható tevékenységek/Elszámolható költségek:

Kötelező és önállóan is támogatható:

  1. Új eszköz beszerzése (a projekt összköltségének min. 50%-a)

Önállóan nem támogatható:

  1. Az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
  2. Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
  3. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
  4. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
  5. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása esetén támogatható (de önállóan nem):

  1. a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése
  2. a létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
  3. az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés

(Megvált. munkakép. munkavállalónként max. 1.000.000 Ft)

Szakmai elvárás:       

-          A Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

-          A Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

-          A Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

-          A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

-          Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.

-          A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

-          Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.

-          Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak bizonyos energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie.

-          Esetleges közbeszerzési kötelezettség!

Mérföldkő:               

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni.

Kik pályázathatnak?

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások;

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

d) amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a Felhívás 4.1.1. b) pontjában meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.

A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének, vagy a d) pontban szereplő kritériumnak meg kell felelnie.

 

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

c) szövetkezetek.

 

Kizáró okok/nem nyújtható támogatás:

 

1) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,

2) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív - egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns,

3) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent - egy teljes , lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns,

4) amely, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt a Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg,

5) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített – a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR kód alatt megvalósuló feldolgozóipari fejlesztést jelentő projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt – egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns,

6) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített – a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében nem szereplő TEÁOR kód alatt megvalósuló projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegének 50%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 50%-át – egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns,

7) amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét – egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns,

8) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.

19

9) amely azt akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,

10) amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 18.11-20, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,

11) amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul,

12) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

13) amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,

14) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,

15) amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,

16) amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást,

17) amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást,

18) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

19) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,

20) amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,

21) ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg,

22) amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be,

23) amely vállalkozás, vagy amelynek partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.

 

Projekt megkezdése, végrehajtása és befejezése:

 

A projekt benyújtását követő napig megkezdett beruházásra, tevékenységekre támogatás nem adható. A projektet – saját felelősségre – el lehet kezdeni a benyújtást követő napon.

A végrehajtásra a megkezdéstől vagy a Támogatási Szerződés kiállításától számított 12 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésétől számított legkésőbb 90. napon a Záró kifizetési igénylést és –beszámolót be kell nyújtani, legkésőbb 2018.09.30-ig.

 

A Projekt területi korlátozása:

 

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

 

Kötelező vállalások:

 

a) Létszámtartás:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja

- a bázis létszámot és

- a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

 

b) Személyi jellegű ráfordítás

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest

VAGY

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest

VAGY

bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

 

c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

ca) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget

VAGY

cb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

VAGY

cc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

d) Honlapkészítés:

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

-          a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,

-          a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,

-          a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,

-          az utolsó frissítés időpontja.

 

Indikátorok:              nem releváns

 

Biztosítékok:             

1. Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20.000.000 Ft-ot, Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

- garanciavállaló nyilatkozat,

- ingatlan jelzálogjog,

- garanciaszervezet által vállalt kezesség,

- biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény.

- A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) együttes összegét.

2. Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

 

Fenntartási idő:         3 év. Az elavult tárgyi eszköz cseréje ezalatt is lehetséges (azonos funkciójú és azonos vagy nagyobb kapacitású eszközre, melynek gyártási ideje nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé), de arra a fenntartási időszakban állami támogatásban nem részesülhet.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!