Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15

2015.05.28.

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP-1.3.1-15

2015. június 22-től nyújtható be pályázat a Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása
(GINOP-1.3.1-15) című pályázati kiírásra.
Részletek a cikkben.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 Mrd forint.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 550-600 db.

 

Pályázók köre:

 1. mikro-, kis- és középvállalkozások
  a) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
  b) melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
  c) melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben ("Ágazati fókusz") foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az "Ágazati fókusz" című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
 2. jogi forma szerint:
  a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
  b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
  c) szövetkezet

 

Támogatható tevékenységek köre:

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel - önállóan támogatható tevékenység

b) Külföldi árubemutató szervezése - önállóan támogatható tevékenység

A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók:

c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható

d) Információs technológia-fejlesztés - önállóan nem támogatható

e) Tanácsadás igénybevétele - önállóan nem támogatható

f) Piackutatás elkészítésének költsége - önállóan nem támogatható

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége - önállóan nem támogatható

h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége - önállóan nem támogatható

 

A támogatás formája:

A jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

 

A projekt javaslat maximális összköltsége:

Jelen Felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 000 000 Ft lehet.

 

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.
c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét.

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

c) Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemhez csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:

Nemzetgazdasági Minisztérium

Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

1539 Budapest, Postafiók 684.

 

Cikkünk a teljes pályázati kiírást nem tartalmazza, további információk, valamint a pályázattal kapcsolatos dokumentumok a http://palyazat.gov.hu/doc/4463 oldalon találhatók.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!